Zmiany w przeprowadzaniu postępowań kwalifikacyjnych

Data publikacji: 14.07.2014

Komendant Główny Policji z dniem 1 sierpnia 2014 r. wprowadza „Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji”, który zastąpi dotychczas obowiązujący.

Najistotniejsze zmiany dotyczą:

  • przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko kierownika sekcji,
  • powoływania do składu komisji przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyjne przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego organizacji związkowej działającej w jednostce organizacyjnej Policji, będącej siedzibą zarządzającego postępowanie kwalifikacyjne,
  • testu wiedzy, z którego kandydat otrzymywał będzie punkty wliczane do ogólnej sumy punktów możliwych do uzyskania w trakcie przeprowadzanego postępowania,
  • punktacji czwartego obszaru arkusza indywidualnej oceny kandydata – doświadczenie zawodowe,
  • wydłużenia do 24 m-cy okresu, przez który kandydat umieszczany będzie na Liście rezerwy kadrowej (ukończył postępowanie kwalifikacyjne z wynikiem pozytywnym).

Czytaj więcej