Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom publikuje raport z wizyty w Polsce

Data publikacji: 25.06.2014

Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) opublikował raport z tegorocznej wizyty w Polsce, która miała miejsce od 5 do 17 czerwca 2013 r. Delegacja skontrolowała m.in. Komendę Stołeczną Policji, Policyjne Izby Dziecka w Bydgoszczy i Lublinie, a także Izbę Wytrzeźwień w Warszawie.

Komitet został utworzony na podstawie art. 1 Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu z 1987 r. Składa się on z przedstawicieli państw członkowskich Rady Europy, reprezentujących różne środowiska eksperckie. Organizuje wizytacje miejsc, w których przebywają osoby pozbawione wolności, m.in. aresztów śledczych, zakładów karnych, posterunków Policji, domów pomocy społecznej, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, szpitali psychiatrycznych i aresztów w celu wydalenia. Delegacje CPT mają nieograniczony dostęp do miejsc odosobnienia i prawo do poruszania się wewnątrz nich bez ograniczeń. Rozmawiają indywidualnie z osobami pozbawionymi wolności i komunikują się swobodnie z każdym, kto może dostarczyć informacji.

Po każdej wizycie Komitet przygotowuje szczegółowy raport dotyczący danego państwa, zawierający m.in. zalecenia i uwagi w zakresie przestrzegania praw człowieka w wizytowanych jednostkach. Raport jest publikowany wraz z odpowiedzią Państwa na stronie internetowej CPT.

Podczas wizyty w Polsce delegacja Komitetu CPT skontrolowała m.in. Areszty Śledcze w Bydgoszczy, Warszawie - Grochowie i Szczecinie, Komendę Stołeczną Policji, Policyjne Izby Dziecka w Bydgoszczy i Lublinie, a także Izbę Wytrzeźwień w Warszawie.

W opublikowanym raporcie Komitet zwraca m.in. uwagę na problem dużego zaludnienia polskich jednostek penitencjarnych, konieczność zapobiegania i należytego karania przypadków niewłaściwego traktowania osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Policji, a także odnosi się do kwestii kontaktów osób pozbawionych wolności ze światem zewnętrznym.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Pliki do pobrania