Pracowity tydzień członka Polskiego Kontyngentu Policyjnego w Liberii

Data publikacji: 26.05.2014

Asp. Michał Damps, który zajmuje stanowisko Chief of Staff we władzach misji ONZ w Liberii (UNMIL), na co dzień zajmuje się polityka kadrową. Często wypełnia też funkcje reprezentacyjne. oprócz codziennych obowiązków, musi pełnić niejednokrotnie obowiązki reprezentacyjne.

W minionym  tygodniu asp. Michał Damps brał udział w uroczystości wręczania medali misyjnych (medal parade) kontyngentów policyjnych z Kenii i Chin. Reprezentował też Szefa Misji, Pana Gregorego Hinds’a, podczas przekazywania sprzętu komputerowego, który dla Narodowej Policji Liberii przekazał chiński rząd.

W kolejnych dniach nasz policjant, z ramienia władz misji, uczestniczył w odprawie wszystkich dowódców kontyngentów policyjnych biorących udział w misji UNMIL. Asp. Damps odpowiedzialny jest za politykę kadrową, w tym zagadnienia dotyczące  zachowania odpowiednich parytetów zatrudnienia w Monrowii oraz poza Kwaterą Główną Misji, a także stosowanie zasady balansu płci w kadrze misji tzw. „gender balance”. Podczas odprawy omówił między innymi bieżące potrzeby kadrowe, w szczególności braki zatrudnienia w rejonach przygranicznych oraz niewystarczającą ilość oficerów przeszkolonych w zakresie opracowywania i wdrażania planów finansowych, polityki kadrowej, ekspertów ds. łączności i informatyki z zakresu tworzenia zaawansowanych baz danych oraz doświadczonych oficerów ruchu drogowego.

Podczas spotkania wszystkim członkom misji przypomniano o zbliżającej się porze deszczowej i wzroście zagrożenia wirusem malarii, a także wciąż istniejącym zagrożeniu wirusem Ebola.

Czytaj także: Polski policjant szefem Biura Kadr Misji ONZ w Liberii