Polski policjant szefem Biura Kadr Misji ONZ w Liberii

Data publikacji: 10.10.2013

Z dniem 12 września 2013 roku policjant Polskiego Kontyngentu Policyjnego Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Liberii (UNMIL), asp. Michał Damps, został mianowany, przez Szefa Misji Johna Nielsena, na stanowisko Chief of Personnel.

W Polsce asp. Michał Damps służy w Wydziale dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Na misji pełni funkcję Szefa Biura Kadr, które "obsługuje" 500 międzynarodowych policjantów - ekspertów Misji UNMIL oraz koordynuje i wspiera w sprawach kadrowo - finansowych 1000 policjantów jednostek specjalnych z Chin, Nepalu, Jordanii, Indii oraz Nigerii. Najważniejszym zadaniem naszego policjanta jest prowadzenie zrównoważonej pod względem narodowościowym, płci oraz obszaru pełnienia służby tzw. polityki kadrowej misji. Ponadto, nadzoruje i koordynuje organizację wszelkich oficjalnych uroczystości, w tym Medal Parade dla jednostek specjalnych. Doradza, mając na uwadze poszanowanie zasad protokołu dyplomatycznego, bezpieczeństwa oficjalnych gości w tym zaproszonych VIP’ów.

Jako Chief of Personnel z urzędu zastępuje Chief of Staff w przypadku jego nieobecności na obszarze misji.