Porozumienie w sprawie zwalczania przestępczości gospodarczej

Data publikacji: 30.01.2014

30 stycznia br. minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, minister finansów Mateusz Szczurek oraz prokurator generalny Andrzej Seremet podpisali porozumienie w sprawie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej. Porozumienie przewiduje m.in. przygotowanie wspólnych specjalistycznych szkoleń, które obejmą zarówno funkcjonariuszy CBŚ, jak i policjantów pionu kryminalnego.

Szef MSW powiedział podczas wspólnej konferencji prasowej, że celem porozumienia jest walka z przestępczością "białych kołnierzyków", m.in. z oszustwami podatkowymi, przestępczością transgraniczną i tą związaną z obrotem artykułami akcyzowymi i paliwami. - Skala tej przestępczości każe państwu z całą mocą się temu przeciwstawić i znaleźć nowe metody jej zwalczania - powiedział B. Sienkiewicz.

Minister finansów Mateusz Szczurek podkreślił, że przestępczość gospodarcza powoduje obniżenie wpływów z podatków do budżetu państwa, dlatego niezbędna jest współpraca Policji z urzędnikami skarbowymi. Pytany o skalę problemu M. Szczurek ocenił, że straty budżetu państwa spowodowane przestępczością "białych kołnierzyków" mogą sięgać "miliardów złotych".

Według prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta przestępczość gospodarcza w ostatnim czasie przybiera na sile. Przypomniał tzw. infoaferę, dotyczącą zamówień na zakup sprzętu i usług teleinformatycznych przez Centrum Projektów Informatycznych byłego MSWiA oraz KGP. Prokurator generalny podkreślił, że podpisane porozumienie ma prowadzić do skuteczniejszej niż dotychczas współpracy służb zwalczających przestępczość gospodarczą. Dodał, że jest to ważne także z punktu widzenia interesów budżetowych Unii Europejskiej, której członkiem jest Polska. Prokurator generalny, przywołując dane Komisji Europejskiej, powiedział, że straty całej UE z powodu przestępczości gospodarczej wynoszą prawie 0,5 mld euro.

Na konferencji prasowej zapowiedziano stworzenie centralnej ewidencji rachunków bankowych, w której służby mogłyby szybko sprawdzić podejrzane transakcje.

W porozumieniu jest też zapis o opracowaniu katalogu najistotniejszych działań oraz o kierunkach zmian legislacyjnych w zakresie przeciwdziałania i zwalczania poszczególnych obszarów przestępczości gospodarczej. Porozumienie przewiduje także przygotowanie wspólnych specjalistycznych szkoleń, które obejmą m.in. funkcjonariuszy CBŚ oraz policjantów pionu kryminalnego.

Zwalczanie przestępczości gospodarczej jest jednym z priorytetów MSW na 2014 r. 

Zobacz więcej.

Źródło: PAP