Priorytety MSW na 2014

Data publikacji: 22.01.2014

Minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz poinformował dziś o planach resortu na 2014 rok. Do priorytetowych działań resortu zaliczył:

  • poprawę standardów pracy komend i komisariatów,

  • poprawę bezpieczeństwa na drogach,

  • walkę z przemocą domową,

  • zwalczanie przestępczości gospodarczej,

  • przeciwdziałanie przestępczości powodowanej nienawiścią rasową.

Szef MSW zapowiedział kontynuację rządowego programu standaryzacji i modernizacji komend i komisariatów Policji. W latach 2013-2015 na ten cel przeznaczono 1 mld zł. - Statystycznie możemy powiedzieć, że co tydzień będzie oddawany nowy obiekt do użytku. Będą to nowe komendy, jak i komendy po gruntownym remoncie. W tym roku na to będzie przeznaczonych ok. 300 mln zł - powiedział minister.

Kolejnym z ważnych zadań resortu w 2014 r. ma być zapewnienie większego bezpieczeństwa na drogach. Szef MSW mówił m.in. o zwiększeniu kontroli prewencyjnych na drogach, a także o zwiększeniu etatów policyjnych w wydziałach ruchu drogowego. - 10 proc. funkcjonariuszy w terenie będzie dedykowanych do działań prewencyjnych na drogach. Spodziewamy się, że w wyniku tej intensywnej pracy przez cały rok dojdzie do dalszego spadku ofiar śmiertelnych w tych nieszczęśliwych statystykach - powiedział minister Sienkiewicz.

Odnosząc się do programu związanego z walką z przemocą domową szef MSW przypomniał, że pod tym kątem zostało już przeszkolonych 35 tys. funkcjonariuszy, a planowane są dodatkowe szkolenia m.in. dla wszystkich nowo przyjmowanych do służb. Według ministra zagrożonych przemocą domową jest ok. 80 tys. osób.

Kolejnym priorytetem MSW jest zwalczanie przestępczości gospodarczej, potocznie nazywanej przestępczością "białych kołnierzyków". Będzie się tym zajmowało przede wszystkim Centralne Biuro Śledcze, które w tym roku ma być wydzielone ze struktur Komendy Głównej Policji. - W 2014 roku mamy zamiar dokonać przeszkolenia funkcjonariuszy dedykowanych do tego rodzaju przestępczości - powiedział Sienkiewicz.

Priorytetem resortu jest również przeciwdziałanie przestępczości z nienawiści rasowej, ksenofobii, a także "bandytyzmowi okołostadionowemu". Szef MSW podkreślił, że te zjawiska są ze sobą powiązane. - Bardzo często istotą grup pseudokibicowskich są ugrupowania bandyckie, które czerpią zyski z handlu narkotykami, na wymuszeniach i rozbojach - powiedział minister. Dodał, że w całym kraju od początku roku działa 17 zespołów, w których służy ponad 140 funkcjonariuszy, w tym 81 policjantów z CBŚ. - W ramach tych grup chcemy budować w 2014 roku bardzo dokładne rozpoznanie tego zjawiska na wszystkich możliwych szczeblach - powiedział szef MSW.