MSW: rozstrzygnięto ponad 330 przetargów w ramach standaryzacji komend

Data publikacji: 30.12.2013

Rozstrzygnięto już 333 przetargi o łącznej wartości ponad 337 mln zł w ramach wartego 1 mld zł programu standaryzacji komend i komisariatów policji na lata 2013-2015. Z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wynika, że w 2013 r. wybudowano lub zmodernizowano 22 obiekty policyjne.

Nowe siedziby komisariatów lub komend powstały w: Lublinie, Tomaszowie Lubelskim i Szczecinku. Przebudowano policyjne budynki w Świdniku i Staszowie. Wyremontowano komendy w: Gdańsku, Miliczu, Limanowej, Bochni, Myślenicach, Kluczborku, Brzozowie, Hajnówce, Działdowie, Krotoszynie, Śremie, Wrześni i Turku. Remonty przeprowadzono także w komisariatach w Wałbrzychu, Radomiu, Opolu i we Wrocławiu.

Zaplanowany do końca 2015 r. program budowy lub modernizacji komend i komisariatów Policji zapowiedział przed rokiem premier Donald Tusk. Inwestycjom towarzyszy standaryzacja wyposażenia policyjnych obiektów.

Z analiz Komendy Głównej Policji wynika, że ponad połowa komend miejskich i powiatowych oraz komisariatów wymaga remontu albo większych inwestycji - budowy zupełnie nowego obiektu albo rozbudowy lub przebudowy istniejącego.

Na zły stan policyjnych nieruchomości w ubiegłym roku zwracała uwagę Najwyższa Izba Kontroli. Z szacunków KGP wynika, że uzyskanie odpowiedniego standardu technicznego w obiektach służbowych wymagałoby przeznaczenia na działalność inwestycyjno-remontową nieco ponad 2 mld zł - zauważyła NIK w raporcie.

Także rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz po kontroli, która objęła 48 jednostek Policji najniższego szczebla, oceniła, że "wiele jednostek Policji znajduje się w stanie bardzo znacznej degradacji technicznej".

"Warunki pełnionej tam służby urągają godności ludzkiej, a w skrajnych przypadkach narażają funkcjonariuszy na utratę zdrowia" - napisała Lipowicz. Wymieniła m.in. nieszczelne okna i dachy, zawilgocenie i grzyb, niedomykające się okna i popękane szyby, pęknięcia elewacji i odpadający tynk.

W całym kraju Policja ma ponad 5 tys. obiektów. Według danych z początku roku w tej liczbie jest m.in. 271 komend powiatowych, 65 miejskich i siedem rejonowych (wszystkie w Warszawie) oraz 570 komisariatów.

Zobacz więcej.

Źródło: PAP, inf. własna