Program Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji – kolejne remonty i inwestycje

Data publikacji: 20.12.2013

W ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji rozstrzygnięte zostały 333 przetargi na remonty i inwestycje na łączną kwotę 337 557 940 zł. Łączna wartość wszystkich przetargów na inwestycje i remonty jednostek Policji w 2013 r. - zgodnie z pierwotnymi założeniami programu - wyniesie około 1/3 całej kwoty zaplanowanej w programie na lata 2013-2015 (1 mld zł). Do 18 grudnia rozstrzygnięto 129 przetargów na inwestycje o wartości 235 377 238 zł oraz 204 przetargi na remonty jednostek Policji na łączną kwotę 102 180 702 zł.

W tym roku w ramach programu wybudowano lub zmodernizowano zgodnie z przyjętymi standardami 22 obiekty policyjne. Nowe siedziby powstały dla VII Komisariatu w Lublinie oraz komend powiatowych w Tomaszowie Lubelskim i Szczecinku. Przebudowano obiekty komend powiatowych w Świdniku i Staszowie. Wykonano remonty w komendzie miejskiej w Gdańsku (ul. Kasztanowa), I Komisariacie w Wałbrzychu, II Komisariacie w Radomiu, II Komisariacie w Opolu, Komisariacie Wrocław Ołbin, komendach powiatowych w Miliczu, Limanowej, Bochni, Myślenicach, Kluczborku, Brzozowie, Hajnówce, Działdowie, Krotoszynie, Śremie, Wrześni i Turku.

***

Program standaryzacji komend i komisariatów Policji zakłada poprawę warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji. Celem programu jest stworzenie jednolitego standardu zewnętrznego i wewnętrznego komend powiatowych, miejskich i rejonowych oraz komisariatów. Dzięki działaniom, podjętym w ramach programu, możliwe będzie m.in. zapewnienie wysokiej jakości warunków obsługi obywateli poprzez poprawę stanu technicznego obiektów policyjnych; usuwanie oraz zapobieganie powstawaniu barier w dostępie mieszkańców do komend i komisariatów; ujednolicenie wizerunku komend i komisariatów, aby ułatwić identyfikację budynków Policji.

Program standaryzacji komend i komisariatów Policji będzie realizowany w latach 2013 -2015, a jego wykonawcą jest Komendant Główny Policji. Komendant odpowiedzialny jest za całość przeprowadzanych zadań inwestycyjnych i remontowych. Natomiast komendanci wojewódzcy (stołeczny) Policji odpowiedzialni są za realizację programu na terenie swoich garnizonów. Nadzór nad całością programu sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych poprzez zespół ds. programu standaryzacji komend i komisariatów Policji.