SESPol – zmiany

Data publikacji: 21.01.2013

Regulacje dotyczące Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji (SESPol) zostały zamieszczone w Zarządzeniu nr 140 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji.

Zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji uaktulaniono załączniki nr 5, 8 i 11.

W poniższych linkach znajdują się wskazane akty prawne oraz dokumenty (załączniki)  w formatach *.doc i *.xls.