Wyjazdowe warsztaty profilaktyki stresu w 2012 r.

Data publikacji: 16.08.2012

Psychologowie Wydziału Psychologów po raz kolejny organizują wyjazdowe warsztaty profilaktyki stresu. W tym roku warsztaty odbędą się w dniach 15-19 października w Ośrodku „EMAUS” w miejscowości Turno-Brzeźce k. Białobrzegów Radomskich (www.emausturno.pl).

Warsztaty przeznaczone są dla policjantów i pracowników cywilnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i Komendy Głównej Policji (z wyłączeniem zarządów terenowych Centralnego Biura Śledczego, które korzystają z opieki psychologów KWP/KSP).  Dysponujemy łącznie 30 miejscami. Wyjazd przeznaczony jest przede wszystkim dla osób spełniających poniższe warunki:

  • staż służby/pracy przekraczający 5 lat;
  • przeciążenie pracą w ciągu ostatniego roku (np.: wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych, w nieregularnym systemie oraz w weekendy, praca pod silną presją czasu, wykonywanie zadania w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, narażenie na stres związany z długotrwałą rozłąką z rodziną w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi);
  • doświadczanie trudnej sytuacji życiowej (np. choroba, rozwód, śmierć);
  • nieuczestniczenie w antystresowych warsztatach wyjazdowych organizowanych przez Wydział Psychologów KGP.

Udział w warsztatach odbywa się na zasadzie delegacji służbowej.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach powinny być indywidualnie przekazywane do Wydziału Psychologów KGP na załączonych formularzach. Do zgłoszenia należy załączyć zgodę przełożonego na delegowanie pracownika na warsztaty w przypadku zakwalifikowania. Z osobami, które prześlą zgłoszenie i oświadczenie przełożonego, odbędą się rozmowy. Na ich podstawie dokonana będzie ostateczna kwalifikacja do udziału w szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy, zgoda przełożonego i ramowy program warsztatów znajdują się w załącznikach.

Zapraszamy do udziału w warsztatach!

Pliki do pobrania