Multilateralna wymiana w ramach Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL)

Data publikacji: 06.02.2012

W ramach Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL) rozpoczęła się realizacja kolejnej edycji programu wymiany multilateralnej dla przedstawicieli policji oraz policyjnej kadry szkoleniowej państw członkowskich UE, planowana na 2012 r. Wymiana będzie obejmowała następujące obszary zagadnieniowe:


dla funkcjonariuszy policji:

 • zwalczanie handlu ludźmi (główny obszar tematyczny);
 • współpraca policji ze społeczeństwem oraz zapobieganie radykalizacji postaw;
 • przestępczość finansowa;
 • organizacja imprez masowych (szczyty UE, mistrzostwa, wielkie wydarzenia kulturalne itp.);
 • międzynarodowa wymiana informacji;
 • kryminalistyka;
 • prewencja kryminalna;
 • przestępczość narkotykowa (narkotyki syntetyczne);
 • zwalczanie terroryzmu;
 • prawa człowieka;
 • przestępczość zorganizowana;
 • przestępczość w cyberprzestrzeni;
 • przestępczość finansowa związana z wykorzystaniem kontenerowców;
 • mobilne zorganizowane grupy przestępcze;
 • współpraca grup ds. poszukiwań celowych;

dla kadry szkoleniowej:

 • systemy szkolnictwa policyjnego;
 • cywilne aspekty zarządzania kryzysowego;
 • nauczanie na odległość;
 • zarządzanie środowiskiem szkoleniowym;

dla kadry kierowniczej:

 • kierownictwo i zarządzanie;
 • policyjna etyka zawodowa;
 • współpraca z sektorem prywatnym.

Osoby delegowane do wzięcia udziału w wymianie powinny posiadać kilkuletnie doświadczenie w zakresie objętym programem wymiany oraz posługiwać się biegle językiem angielskim i/lub innym językiem często używanym na terenie UE (np. niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, a także rosyjski). Koszty delegowania pokrywa we własnym zakresie Sekretariat CEPOL (zakwaterowanie, przelot, śniadania oraz kolacje), pozostałe koszty (obiady oraz transport lokalny) powinna sfinansować państwo wysyłające. Uczestnicy programu powinni jednocześnie wystąpić w charakterze opiekuna/tutora dla osób delegowanych przez inne państwa członkowskie. Czasokres delegowania wynosiłby 13 dni (12 noclegów).

W załącznikach znajdują się szczgółowe informacje odnośnie programu wymiany, sposobu zgłaszania kandydatów, a także niezbędne dokumenty i formularze.

Pliki do pobrania