5. Rajd Motocyklowy Weteranów

W dniach 29 maja - 27 czerwca br. Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa organizuje 5. Rajd Motocyklowy Weteranów.

Rajd ma na celu upamiętnienie poległych uczestników misji pokojowych poza granicami kraju oraz upowszechnienie wiedzy na temat udziału formacji mundurowych w działaniach pokojowych.

Tegoroczny Rajd Weteranów będzie realizowany w trzech etapach:

Etap I - rozpoczęcie 29 maja 2024 r. podczas uroczystych obchodów Dnia Weterana

Etap II - realizacja wyjazdów od 30 maja do 27 czerwca 2024 r.

Etap III - zakończenie 27 czerwca 2024 r.

Zgłoszenia należy kierować do końca marca i kierować na adres koordynatora Rajdu insp. Roberta Horosza: robert.horosz@policja.gov.pl

Więcej szczegółów w regulaminie.

Pliki do pobrania