POLSECURE 2022: międzynarodowe targi i konferencja dotycząca bezpieczeństwa publicznego

Data publikacji: 18.03.2022

Polsecure to wystawa i cykl konferencji w pełni poświęcone bezpieczeństwu publicznemu i służbom mundurowym podległym MSWiA. Organizatorami wydarzenia, które odbędzie się w dniach 27 – 29 kwietnia br. w polskim ośrodku wystawienniczym w Kielcach, są Targi Kielce oraz Komenda Główna Policji. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zaplanowane w terminie od 27 do 29 kwietnia 2022 roku targi Polsecure będą doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą firm specjalizujących się w produkcji wyposażenia specjalnego, środków ochrony osobistej, sprzętu ratowniczego, oprogramowania służącego łączności, dowodzeniu czy kontroli, ale także do wymiany doświadczeń i rozmów o rzeczywistych potrzebach służb mundurowych.

Podczas Polsecure specjaliści zaproponują także szeroką ofertę szkoleń i doradztwa.

Obok niewątpliwie ciekawej ekspozycji kluczowym elementem wydarzenia będzie Międzynarodowa Konferencja Policyjna organizowana przez Komendę Główną Policji, podczas której będą poruszane tak istotne tematy jak „Cyberbezpieczeństwo”: Obecne zagrożenia i trendy cyberprzestępczości czy „Cyberwyzwania w dobie pandemii - ochrona informacji w świecie wirtualnym” w pierwszym dniu Targów. Merytoryczne spotkanie drugiego dnia natomiast  będzie się opierało na temacie „Realizacji Programu modernizacji Policji (…) oraz perspektywa praktycznego dialogu naukowego w zakresie rozwoju i wdrażania nowoczesnych technologii". W panelach dyskusyjnych wezmą udział przedstawiciele Interpolu, Europolu, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Centralnego Zarządu Służby Więziennej czy Służby Ochrony Państwa i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Uzupełnieniem wydarzenia będą pokazy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz pokazy tresury psów.

Trzeciego dnia targów natomiast została przewidziana samorządowa dyskusja nad bezpieczeństwem publicznym, organizowana pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Kielce oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Odbiorcami targów są służby podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Targi Polsecure dedykowane są więc Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa. Ofertą mogą też być zainteresowane służby specjalne, Krajowa Administracja Skarbowa oraz organizacje ratownicze GOPR, TOPR, WOPR.

Zapraszamy do Targów Kielce od 27 do 29 kwietnia 2022 roku.

Plakat zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Policyjna Cyberbezpieczeństwo 27 IV 2022

Plakat promujący Międzynarodowe Targi Policji i Bezpieczeństwa Publicznego Polsecure 27 - 29.IV.2022

ulotka reklamująca Targi Kielce i POLSECURE 2022

ulotka reklamująca Targi Kielce i POLSECURE 2022

(www.targikielce.pl, BKS KGP, Biuro Logistyki KGP)