Informacyjny Serwis Policyjny
 • Komunikat nr 1/2010 cz. 1

  Zamieszczony 15.01.2010

  Komendant Główny Policji z dniem 14 stycznia 2010 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadkom. Adamowi Petelskiemu - naczelnikowi Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

 • Komunikat nr 34/2009 cz. 2

  Zamieszczony 30.12.2009

  Komendant Główny Policji z dniem 1 stycznia 2010 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora Głównego Sztabu Policji mł. insp. Andrzejowi Ostasowi - radcy Wydziału Nadzoru i Koordynacji Biura Ruchu Drogowego KGP

 • Komunikat nr 35/2009 cz. 1

  Zamieszczony 30.12.2009

  Komendant Główny Policji z dniem 1 stycznia 2010 roku przedłużył okres pełnienia obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP do dnia 14 maja 2010 roku mł. insp. Ryszardowi Dudzikowi - naczelnikowi Wydziału Telekomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP

 • Komunikat nr 34/2009 cz. 3

  Zamieszczony 23.12.2009

  Komendant Główny Policji z dniem 31 grudnia 2009 roku zwolnił ze służby w Policji podinsp. Macieja Stańczyka - dyrektora Biura Kontroli KGP

 • Komunikat nr 34/2009 cz. 2

  Zamieszczony 23.12.2009

  Komendant Główny Policji z dniem 24 grudnia 2009 roku powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy nadkom. Macieja Załuckiego - naczelnika Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

 • Komunikat nr 34/2009 cz. 1

  Zamieszczony 21.12.2009

  Komendant Główny Policji z dniem 21 grudnia 2009 roku mianował na stanowisko dyrektora Centralnego Biura Śledczego KGP insp. Adama Maruszczaka - zastępcę dyrektora Centralnego Biura Śledczego KGP

 • Komunikat nr 33/2009 cz. 2

  Zamieszczony 15.12.2009

  Komendant Główny Policji z dniem 16 grudnia 2009 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych KGP mł. insp. Jano Znajdkowi - zastępcy naczelnika Wydziału Główne Archiwum Policji Biura Ochrony Informacji Niejawnych KGP

 • Komunikat nr 33/2009 cz. 1

  Zamieszczony 15.12.2009

  Komendant Główny Policji z dniem 16 grudnia 2009 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie mł. insp. Leonidesowi Wiśniewskiemu - zastępcy dyrektora Biura Logistyki Policji KGP

 • Komunikat nr 32/2009

  Zamieszczony 09.12.2009

  Komendant Główny Policji z dniem 10.12.2009 roku odwołał ze stanowiska Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie p. Tomasza Skrentego

 • Komunikat nr 30/2009 cz. 4

  Zamieszczony 18.11.2009

  Komendant Główny Policji do dnia 24.04.2010 roku przedłużył okres pełnienia obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie mł. insp. Januszowi Goleni - naczelnikowi Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie