Informacyjny Serwis Policyjny
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk
KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
nadinsp. dr Andrzej Szymczyk
PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
nadinsp. Jan Lach
ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI