Adaptacja zawodowa policjantów – etap delegowania do czasowego pełnienia służby w Oddziale Prewencji Policji albo w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji

Data publikacji: 06.12.2010

W związku z koniecznością właściwego przygotowania Policji do planowanych imprez masowych kierownictwo Policji dostrzega potrzebę doskonalenia praktycznych umiejętności służbowych policjantów w zakresie specyfiki pełnienia służby w oddziale prewencji Policji i samodzielnym pododdziale prewencji Policji.

Dlatego też nowo przyjęci policjanci, w ramach jednego z etapów adaptacji zawodowej w służbie przygotowawczej, po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego są delegowani do czasowego pełnienia służby w oddziale prewencji Policji, albo w samodzielnym pododdziale prewencji Policji.

Czas delegowania wynosi około 3 miesięcy, w trakcie których policjant musi odbyć 63 służby, w tym 2 dni zajęć szkoleniowych. Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, m.in.:
 
· zabezpieczanie imprez masowych,
· ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa,
· przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych,
· działań pościgowych, poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji.