Sieć policyjnych pełnomocników do spraw ochrony praw człowieka

Komenda Główna Policji

mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz
email: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl
tel.: 47 7212258

Marta Krasuska
email: marta.krasuska@policja.gov.pl
tel.: 47 7215744

Komenda Stołeczna Policji

mł. insp. Agata Malinowska
email: ochrona.praw.czlowieka@ksp.policja.gov.pl
tel.:  47 7237082

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

podkom. Marlena Połowianiuk
tel.: 47 7112033
email: prawa.czlowieka.kwp@bk.policja.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

nadkom. Anna Frencel
email: anna.frencel@bg.policja.gov.pl
tel.: 47 7515426

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

mł. insp. Hanna Kowalewicz
email: hanna.kowalewicz@gd.policja.gov.pl
tel.: 47 7414702

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

podinsp. Sławomir Konieczny
email: slawomir.konieczny@go.policja.gov.pl
tel.: 47 7911530

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

mł. insp. Krzysztof Kazek
email: krzysztof.kazek@ka.policja.gov.pl
tel.: 47 8511672

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

p.o. nadkom. Joanna Michałek
email: joanna.michalek@ki.policja.gov.pl
tel.: 47 8022009

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

nadkom. Anna Maj-Wydra
email: anna.wydra@malopolska.policja.gov.pl
tel.: 47 835402547 8354026

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

podinsp. dr Edyta Naja
email: edyta.naja@lu.policja.gov.pl
tel.: 47 8114519

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

mł. insp. Małgorzata Ratajczyk
email: malgorzata.ratajczyk@ld.policja.gov.pl
tel.: 47 8412775

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

nadkom. Dorota Rak
email: dorota.rak@ol.policja.gov.pl
tel.: 47 7315533

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

podinsp. Iwona Guterch
email: iwona.guterch@op.policja.gov.pl
tel.: 47 8643182

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

podinsp. Dariusz Giersz
emailopc@po.policja.gov.pl
tel.: 47 7712859

nadkom. Kamil Sikorski - zastępca Pełnomocnika
emailopc@po.policja.gov.pl
tel.: 47 7712859

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

mł. insp. dr Zenon Romanek
email: zenon.romanek@ra.policja.gov.pl
tel.: 47 7012079

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

p. o. podinsp. Paweł Międlar
email: opc@rz.policja.gov.pl oraz pawel.miedlar@rz.policja.gov.pl
tel.: 47 8212905

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

podinsp. Elżbieta Szatanik
emailelzbieta.szatanik@sc.policja.gov.pl
tel.: 47 7811799

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

nadkom. Bartłomiej Majchrzak
email: prawa-czlowieka@wr.policja.gov.pl
tel.: 47 8714521

Centralne Biuro Śledcze Policji

kom. Joanna Pławecka
email: joanna.plawecka@cbsp.policja.gov.pl
tel.: 47 7215215

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

nadkom. Damian Zimny
email damian.zimny@cbzc.policja.gov.pl
tel.: 47 7256463

podkom. Aneta Filipek
email: aneta.filipek@cbzc.policja.gov.pl
tel.: 47 7214215

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

podinsp. Beata Zbańska
email: beata.zbanska@policja.gov.pl
tel.: 47 7212943

Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”

podinsp. Iwona Andratowicz
email: iwona.andratowicz@policja.gov.pl
tel.: 47 7218236

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

podinsp. Grzegorz Ozimek
email: grzegorz.ozimek@policja.gov.pl
tel.: 47 7214727

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

nadkom. Wojciech Bilewicz
email: w.bilewicz@wspol.edu.pl
tel.: 47 7335979

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

mł. asp. Dariusz Rajski
email: dariusz.rajski@csp.edu.pl
tel.: 47 7255233

Szkoła Policji w Katowicach

kom. Grzegorz Sala
email: grzegorz.sala@policja.gov.pl
tel.: 47 8516314

Szkoła Policji w Pile

podinsp. Leszek Bieliński
email: leszek.bielinski@sppila.policja.gov.pl
tel.: 47 7742422

Szkoła Policji w Słupsku

podinsp. Dorota Trzaskuś
email: dorota.trzaskus@spslupsk.policja.gov.pl
tel.: 47 7437347