Materiały edukacyjne o tematyce romskiej i żydowskiej.

Data publikacji: 11.02.2019

„Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego nie może naruszać godności żadnego człowieka. Poznanie historii i tradycji mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych jest niezwykle istotne w procesie budowy wzajemnego zaufania Policji i grup mniejszościowych, rozwijania antydyskryminacyjnych kompetencji policjantów i pracowników Policji oraz promowania wartości i postaw równościowych. (…) Wyrażam nadzieję, że będzie on dla Państwa przydatny i inspirujący w codziennej służbie i pracy”. Ze słowa wstępnego gen. insp. dr Jarosława Szymczyka, Komendanta Głównego Policji.

W ramach projektu „Edukacja antydyskryminacyjna dla grup zawodowych w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – program follow-up”, wspólnie z przedstawicielami Muzeum Historii Żydów Polskich Polin oraz Fundacji Dialog Pheniben, policyjny zespół ekspercki opracował materiały edukacyjne o tematyce romskiej i żydowskiej:

  • „Budowanie współpracy ze społecznością żydowską. Przewodnik dla Policji”, broszurę nt. społeczności żydowskiej oraz antysemityzmu i przestępstw z nienawiści, stanowiąca uzupełnienie zaktualizowanego „Przewodnika po judaizmie dla policjantów”, wydanego przez Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie,
  • „Romowie. Przewodnik dla Policji”, broszurę informacyjną dot. tematyki romskiej.

 

Materiały są obecnie dystrybuowane w środowisku policyjnym, będą także dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych jednostek Policji, w zakładkach poświęconych prawom człowieka. Zaplanowano wykorzystanie ich jako materiału uzupełniającego szkolenia dla policjantów i pracowników Policji, przygotowując ich do profesjonalnej służby i pracy wśród społeczności żydowskiej i romskiej.

Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka w Gabinecie Komendanta Głównego Policji.

Pliki do pobrania