Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w służbach mundurowych. Analiza i zalecenia - Raport Rzcznika Praw Obywatelskich

Data publikacji: 04.01.2019

Osoby zainteresowane poznaniem poglądu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich na procedury antymobbigowe oraz antydyskryminacyjne obowiązujące w służbach mundurowych zachęcamy do lektury Raportu.