Przestępstwa motywowane nienawiścią. Analiza i zalecenia Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Data publikacji: 14.03.2018

BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2017, nr 6 Zasada Równego Traktowania. Prawo i praktyka, nr 23. Przestępstwa motywowane uprzedzeniami. Analiza i zalecenia. Raport przygotowany na podstawie badań „Przemoc motywowana uprzedzeniami w stosunku do wybranych grup społecznych”, przeprowadzonych na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich przez PBS sp. z o.o. w okresie lipiec-wrzesień 2016 r.