Poznaj swoje prawa

Szanowne Policjantki i Policjanci,

Fakty

Nikogo z nas nie trzeba przekonywać, że służba w Policji jest często niebezpieczna, pełna ryzyka, czasem obaw. Oprócz zdarzeń losowych, na które nie mamy wpływu, niestety część z nas niosąc pomoc drugiemu człowiekowi pada ofiarą ataku fizycznego, znieważenia, pomówienia, czy też zniesławienia. Tylko w 2017 roku, według danych Biura Kontroli Komendy Głównej Policji, odnotowaliśmy 2122 przypadki czynnej napaści na policjantów i policjantki. W 1667 przypadkach nie doszło na szczęście do obrażeń ciała. Jednak w 448 przypadkach doszło do lekkiego uszkodzenia ciała, zaś w 7 doszło niestety do ciężkiego uszkodzenia ciała. Dynamika czynnych napaści jest niejednolita, np. w garnizonie stołecznym w 2015 roku odnotowaliśmy 185 czynnych napaści, a w 2017 już 304. Nie wiemy, czy w tym obszarze nie funkcjonuje ciemna liczba, czyli sytuacje, które można było zakwalifikować jako czynna napaść, naruszenie nietykalności cielesnej lub znieważenie, ale sami mniej lub bardziej świadomie rezygnujemy z prawnej ścieżki dochodzenia sprawiedliwości, w tym kompensaty finansowej.

Co możesz zrobić?

Należy zadać sobie pytanie, czy mamy wystarczającą wiedzę na temat ochrony prawnej, którą gwarantuje nam prawo? Czy w sytuacji, kiedy skarga lub zawiadomienie o przestępstwie złożone przeciwko nam okazało się być zwykłym kłamstwem, manipulowaniem, czy pomówieniem, to czy sięgaliśmy po prawną drogę retorsji, w tym zadośćuczynienia finansowego za utratę wizerunku, autorytetu, koszty leczenia, krzywdy moralne, zniszczony mundur? Czy na pewno wiemy jakie możliwości daje nam art. 23 Kodeksu cywilnego? Czy kiedy podczas służby ktoś bezkarnie gestykulował znieważając nas, szturchał, popychał, próbował przewrócić, to czy poniósł prawne konsekwencje swoich zachowań? To, co możemy zrobić, to przede wszystkim w sposób zdeterminowany, także przy wsparciu przełożonych, dochodzenie sprawiedliwości, korzystając z dostępnych możliwości prawnych.

Czemu służy ta strona?

Warto wskazać, że między innymi utworzenie przedmiotowej zakładki jest efektem inicjatywy Komendanta Głównego Policji, który decyzją nr 234 z dnia 20 września 2017 r. powołał Zespół ds. opracowania projektu koncepcji w sprawie zwiększenia ochrony prawnej funkcjonariuszy Policji podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Jednym z efektów prac Zespołu jest opracowanie przez ekspertów ze Szkoły Policji w Słupsku oraz Szkoły Policji w Katowicach informacji, które pragniemy Państwu przekazać, aby nie pozostawiać bez biegu sytuacji, w której my, nasze mundury będąc symbolem reprezentacji Państwa Polskiego są naruszane, a nawet hańbione przestępczymi i chuligańskimi atakami.

Jest to pierwsza odsłona przygotowanych materiałów informacyjnych i bardzo liczymy na sugestie, ewentualne korekty, czy też nowe pomysły.

W niedługim czasie uruchomimy dla Państwa regionalne punkty kontaktowe, które będą doradzały w kwestiach dochodzenia swoich praw w sytuacji bezprawnych naruszeń, których staliśmy się ofiarami.

 

mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka

krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl