Deklaracja z Brukseli

Data publikacji: 20.10.2016

Konferencja Wysokiego Szczebla na temat „Implementacji Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, naszej wspólnej odpowiedzialności” - Deklaracja z Brukseli 27 marca 2015 r. Konferencja potwierdziła głębokie i stałe zaangażowanie Państw–Stron na rzecz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich silne przywiązanie do prawa do skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jako fundamentu systemu ochrony praw i wolności zawartych w Konwencji. Jednocześnie Konferencja wyznaczyła dalsze plany działania. Czytaj całość:

Pliki do pobrania