Bo człowiek jest najważniejszy

Data publikacji: 12.05.2014

W dniach 6–8 maja br. grupa pełnomocników i pełnomocniczek ds. ochrony praw człowieka uczestniczyła w międzykulturowych warsztatach zorganizowanych przez fundację MultiOcelenie wspólnie z Pełnomocnikiem KGP ds. Ochrony Praw Człowieka.

Uczestnicy warsztatów dojeżdżają do małej miejcowości Kruszyniany na Podlasiu blisko granicy z Białorusią. Wiedzą tylko tyle, że będą brali udział w warsztatach podnoszących ogólne kompetencje międzykulturowe i znają ramowy program. Nagle na wąskiej publicznej drodze pojawia się informacja o punkcie granicznym między Rzeczpospolitą Polską i Szengenistanem. Do zatrzymanego autobusu wchodzi krzykliwa policjantka i porozumiewa się z uczestnikami niezrozumiałym językiem. Pada komenda „wszyscy wysiadać z autobusu!”.

Tak właśnie zaczęły się międzykulturowe zajęcia, w ramach których doszło do chwilowego wejścia w rolę i sytuację pojedynczych uchodźców, a następnie  wyjaśnienia jej przez prowadzących z MultiOcalenia. W ramach warsztatów jego uczestnicy poznawali religię, kulturę, zwyczaje zarówno żyjących na tych terenach od blisko 330 lat polskich tatarów, jak też żyjących obok wyznawców prawosławia.

Zajęcia były okazją do interaktywnego zwiedzenia zarówno lokalnego meczetu oraz cmentarza tatarskiego (Mizar) i kościoła prawosławnego. Z uwagi na wielokulturowy charakter zajęć, wiele uwagi poświęcono Gruzji, Czeczenii oraz Tunezji. Żywa dyskusja pozwoliła przybliżyć problem uboju religijnego i wyjaśnienia jego historii oraz umocowania w fundamentach islamu. Warsztaty były też okazją do poznania podstawowych zwrotów w obcych językach.

Zajęcia odbyły się w ramach realizacji Kierunkowej strategii ochrony praw człowieka w Policji na lata 2013 – 2015 oraz wpisania walki z rasizmem do priorytetów Ministra Spraw Wewnętrznych.