Po pierwsze człowiek

Data publikacji: 01.10.2013

W dniu 30 września 2013 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie podczas narady służbowej kierownictwa Policji odbyła się prezentacja materiału edukacyjnego dla środowiska zawodowego funkcjonariuszy i pracowników cywilnych pt. Działania antydyskryminacyjne w jednostkach Policji.

 

Poradnik w sposób czytelny, przejrzysty i przyjazny ułatwia dostęp do szeregu informacji na temat współczesnych zagadnień społecznych jakimi są mniejszości narodowe, etniczne, wyznaniowe, seksualne. Dotyka kwestii seksizmu, niepełnosprawności, problemów osób starszych oraz wielu innych form wykluczenia społecznego. Poradnik nie ma charakteru ideologicznego i nie wymusza na nikim zmiany poglądów na pewne kwestie społeczne. Zwraca jednak uwagę, że służba i praca w Policji to więcej obowiązków niż przywilejów. Godząc się na wstąpienie w jej szeregi należy mieć na uwadze bezwzględny nakaz respektowania godności każdego człowieka. Poradnik ułatwia jak to czynić w codziennej służbie szanując prawo, jak też odmienną religię, obyczaje i kulturę, czy też wygląd zewnętrzny każdego człowieka.

Poradnik dedykowany jest dla całego środowiska policyjnego, ale z powodzeniem może być wykorzystywany przez inne formacje mundurowe, straże miejskie, agencje ochrony osób i mienia oraz studentów na kierunkach policyjnych.

Poradnik opracowany został przez policyjnych pełnomocników i pełnomocniczki ds. ochrony praw człowieka przy wsparciu Biura Spraw Wewnętrznych KGP oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz liczne organizacje pozarządowe. Ostateczny kształt edytorski nadany został dzięki współpracy z Wydziałem Wydawnictw Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Całość do pobrania w PDF.

 Poradnik otwiera  między innymi list środowiskowy Komendanta Głównego Policji:

 Szanowni Państwo!

    Oddajemy w Państwa ręce pierwszy w historii Policji poradnik, który jeśli zostanie mądrze wykorzystany, to ma szanse stać się bardzo ważnym elementem codziennej edukacji zawodowej oraz kształtowania pożądanych postaw i relacji w naszych szeregach.

    Nikogo dziś nie trzeba przekonywać, że Polska po raz kolejny na kartach historii zaczyna zapisywać się jako kraj wielokulturowy i wieloetniczny. Różniące się od siebie religie i obyczaje stają się naszą codziennością. Tę społeczną sytuację należy traktować nie jako problem, lecz jako potencjał i wyzwanie.

    Widoczne procesy migracyjne niosą ze sobą naszą wspólną powinność przyjaznego przyjęcia osób, które między innymi z powodów ekonomicznych lub politycznych wybrały nasz kraj na miejsce spokojnego życia.

    Niestety, tak jak wiele innych społeczeństw, również i my odnotowujemy przypadki społecznej nietolerancji oraz działań motywowanych uprzedzeniami wobec różnych grup społecznych. Ksenofobia, zwłaszcza w dobie międzynarodowego kryzysu ekonomicznego, może przybierać na sile i objawiać się nieuzasadnionymi reakcjami części społeczeństwa.

    Współczesne środowisko policyjne musi być dobrze przygotowane do profesjonalnej reakcji na wszelkie zło, jakie powoduje dyskryminacja, a także pamiętać o obowiązku równego i obiektywnego traktowania się nawzajem wewnątrz naszej organizacji.

    Pozostaję w przekonaniu, że lektura tego poradnika wywoła refleksje, jak wiele społecznych wyzwań niesie ze sobą zasada równego traktowania i budowanie niedyskryminujących postaw oraz zachowań.

                                                                                                                        Komendant Główny Policji

                                                                                                                    nadinsp. Marek Działoszyński

 

Opracował zespół w składzie: podinsp. Gerard Bah, mł. insp. dr Bogumiła Bogacka-Osińska, mł. insp. Artur Falkiewicz, Zdzisław Huzar, podinsp. Małgorzata Iwańczuk, kom. Mirosława Korejba, Tomasz Mosio, podinsp. Arkadiusz Niziurski, nadkom. Danuta Poważa, mł. insp. dr Zenon Romanek, kom. Anna Rybicka-Nowek, podinsp. Mariusz Skiba, podinsp. Ewa Skowrońska, Monika Traczyk, kom. Marek Waraksa, podinsp. Kamila Zimoń, podinsp. Krzysztof Zygmunt.

Wstępny projekt graficzny: Stowarzyszenie „Pracownia Różnorodności” w Toruniu

Serdeczne podziękowania dla Pełnomocników i Pełnomocniczek oraz ich przełożonych. Poradnik nie powstałby bez ich nakładu pracy.

A jak powstawał ...

Na samym początku nie było łatwo mówi Krzysztof Łaszkiewicz, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka i redaktor poradnika.

Ponad rok temu spotkaliśmy się w gronie policyjnych pełnomocników i pełnomocniczek ds. ochrony praw człowieka i burzą mózgów chcieliśmy wymyślić coś, co w jakiś sposób domknie poczynione przez nas do tej pory działania. Mam tu na myśli zainicjowane przez naszą grupę zmiany w doborze do Policji, by bardziej oceniały kandydatów pod kątem ich ewentualnych uprzedzeń, a także poradnik „Służyć i chronić”, czy też warsztaty dla kadry kierowniczej pt. „Prawa człowieka w zarządzaniu Policją”. Na tym spotkaniu zasugerowałem opracowanie pierwszego w Policji kompendium antydyskryminacyjnego dla naszego środowiska. Pomysł chwycił i … zaczęły się schody. Zadanie okazało się wielkim i trudnym wyzwaniem. Szybko zawiązaliśmy grupę reakcyjną, również z przedstawicielem Biura Spraw Wewnętrznych. Napisałem list otwarty do bardzo wielu podmiotów państwowych i organizacji pozarządowych, fundacji. No i albo cisza, albo jakieś ogólniki. Wiedziałem, że bez koalicji sobie nie poradzimy. Nikt z nas nie jest Żydem, muzułmaninem, więc jak pisać poradnik z perspektywy grup potencjalnie dyskryminowanych. Dopadało mnie pierwsze (nie ostatnie) zrezygnowanie. Któregoś dnia zadzwonił na moje biurko telefon z biura Rzecznika Praw Obywatelskich z magicznym pytaniem, „w czym możemy Panu pomóc?”. No i znów wiatr w żagle. Sprawa była dla mnie prosta. Kiedy to prof. Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich  spróbuje nas zebrać u siebie, jest szansa, że projekt ruszy. I ruszył. Na zaproszenie prof. Lipowicz odpowiedziało wiele organizacji pozarządowych. Kolejno dołączały się inne. Było niezmiernie ciężko wybrać te elementy, które nie czyniłby z poradnika naukowego wydania, lecz przyjazny i praktyczny poradnik środowiskowy. Pierwsza wersja liczyła blisko 300 stron… Nie o to jednak chodziło, zatem w przyjacielskiej atmosferze trwała „batalia” o każde niemal zdanie. Kolejnym problem była profesjonalna „obróbka” edytorska. Tu z pomocą pośpieszył szef Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. No a skąd środki na profesjonalne wydanie w okładkach …? Miało być tylko w formacie PDF, ale tu z pomocą przyszła dr Agnieszka Kozłowska Rajewicz Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania i udało się opublikować poradnik w wersji papierowej. Cały proces był naprawdę długi, żmudny i skomplikowany, bo chodziło o wszystko. O kompromisową zawartość, profesjonalny skład, pieniądze na publikację. Udało się. Tylko dlatego, że na tej drodze spotkałem wielu przyjaznych i otwartych ludzi, cały ten trud się opłacił. Zatem to nie koniec. Będą inne publikacje. Na początek jednak sami państwo oceńcie, czy ta publikacja jest ciekawa sięgając do poniższego poradnika w wersji PDF.

Pobierz plik:

Pliki do pobrania