Specjalista/ekspert w Wydziale Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty/eksperta w Wydziale Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w 6 / 9 grupie zaszeregowania.

Główne obowiązki:

 • Realizowanie zadań wynikających z prowadzonej pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej polskiej Policji;
 • Opracowywanie informacji dotyczącej pozaoperacyjnej współpracy Policji dla jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • Analiza informacji z różnych źródeł, dotyczących sytuacji międzynarodowej i współpracy międzynarodowej celem wykorzystania ich przy sporządzaniu zbiorczych informacji na temat współpracy policyjnej;
 • Udział w organizacji wyjazdów zagranicznych oraz w przygotowaniach do przyjęcia delegacji zagranicznych;
 • Prowadzenie konsultacji z partnerami zagranicznymi w zakresie pozaoperacyjnej współpracy Policji;
 • Realizowanie zadań w ramach udziału polskiej Policji w Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL).

Wykształcenie i kwalifikacje: określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. poz. 857, z późn. zm.).

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania:
 • doświadczenie w pracy w obszarze zagadnień związanych z problematyką współpracy międzynarodowej;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • umiejętność skutecznej komunikacji werbalnej i pisemnej;
 • samodzielność, kreatywność i inicjatywa;
 • umiejętność pracy w zespole.
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

Wymagania dodatkowe

 • znajomość innego języka obcego będzie dodatkowym atutem;
 • znajomość obsługi pakietu biurowego (m.in. MS Office).

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV.

Sposób dostarczania dokumentów/kontakt: W sprawie oferty można kontaktować się telefonicznie pod numerem +48 47 72 134 65 (Naczelnik Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej BMWP KGP), a oferty przesyłać na adres e-mail: piotr.sochacki@policja.gov.pl

Termin składania dokumentów: 6.05.2024 r.