Specjalista/ekspert w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP

Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty/eksperta (6/9 grupa zaszeregowania).

Główne obowiązki:

 • identyfikowanie, monitorowanie, koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć jednostek i komórek organizacyjnych Policji w zakresie ujawniania przyczyn i uwarunkowań występowania, zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej;
 • rozpoznawanie, analizowanie i ocenianie stanu zagrożenia przestępczością gospodarczą, identyfikowanie najpoważniejszych zagrożeń i wskazywanie kierunków działań w zakresie ich zwalczania;
 • wykonywanie czynności z zakresu kontrolowania przestrzegania zasad nad pracą operacyjną i sprawdzanie sposobu sprawowania nadzoru nad pracą operacyjną oraz prowadzenia pracy operacyjnej w podległych komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji;
 • inicjowanie, organizowanie i koordynowanie współpracy w zakresie ujawniania, przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej;
 • współpraca międzynarodowa z policjami innych państw w zakresie rozpoznawania i zwalczania przestępczości gospodarczej;
 • prowadzenie czynności związanych z pracą operacyjną;
 • współpraca z organami administracji publicznej w zakresie ujawniania przestępstw i ścigania ich sprawców, a także współpraca z podmiotami zewnętrznymi w obszarze przeciwdziałania przestępczości;
 • koordynowanie i nadzorowanie czynności i przedsięwzięć operacyjno-rozpoznawczych, realizowanych przez komórki organizacyjne Policji właściwe do zwalczania przestępczości gospodarczej.

Wykształcenie, kwalifikacje, staż służby: określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2022 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim odpowiadają policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

Wymagania oczekiwane:

 • doświadczenie w pracy operacyjno-rozpoznawczej, minimum 5 lat;
 • realizacja zadań w komórkach dedykowanych do zwalczania przestępczości gospodarczej, minimum 3 lata;
 • doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad pracą operacyjną;
 • język angielski na poziomie certyfikatu B-2;
 • umiejętność obsługi policyjnych systemów informatycznych;
 • zdolność do prowadzenia pojazdów służbowych.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny.

Dostarczenie dokumentów: Pocztą elektroniczną na adres: marcin.mienkowski@policja.gov.pl