Specjalista do spraw Wsparcia w Zakresie Administracyjnym Procesu Eksploatacji Podsystemu SWOP FK we Wszystkich Lokalizacjach Jednostek Organizacyjnych Policji w Biurze Finansów KGP

Informacja o wolnym stanowisku specjalisty do spraw Wsparcia w Zakresie Administracyjnym Procesu Eksploatacji Podsystemu SWOP FK we Wszystkich Lokalizacjach Jednostek Organizacyjnych Policji w Biurze Finansów KGP.

STANOWISKO: specjalista ( stanowisko policyjne);

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA KGP: Wydział Rachunkowości i Sprawozdawczości Biura Finansów KGP;

CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY: Wsparcie w zakresie administracyjnym procesu eksploatacji podsystemu SWOP FK we wszystkich lokalizacjach jednostek organizacyjnych Policji.

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 • koordynowanie działań mających na celu prawidłowy przebieg procesu użytkowania podsystemu SWOP FK;
 • zapewnienie ciągłości realizacji funkcjonalności SWOP FK;
 • dostosowanie funkcjonalności podsystemu do zmieniających się przepisów prawa;
 • monitorowanie wdrażania nowych rozwiązań:
 • koordynowane działań mających na celu prawidłowość powiązań wzajemnych funkcjonalności pomiędzy podsystemem SWOP FK, a pozostałymi podsystemami SWOP;
 • przyjmowanie zgłoszeń nieprawidłowościach w funkcjonowaniu SWOP FK od wszystkich użytkowników, analizowanie tych nieprawidłowości oraz podejmowanie działań mających na celu ich wyeliminowanie;
 • udzielanie wsparcia lokalnym administratorom merytorycznym jednostek organizacyjnych Policji oraz użytkownikom końcowym KGP podsystemu SWOP FK;
 • udział w opracowywaniu założeń do zmian w oprogramowaniu SWOP FK użytkowanym przez Policję z udziałem użytkowników końcowych;
 • udział i wspomaganie procesów dydaktycznych dotyczących funkcjonowania podsystemu SWOP FK;
 • bieżąca współpraca z komórką organizacyjną KGP właściwą w sprawach łączności
  i informatyki w zakresie usuwania nieprawidłowości podsystemów SWOP.

WYMAGANIA FORMALNE: zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań
w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby  jakim odpowiadają policjanci na stanowiskach  komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

WYMAGANIA POŻĄDANE: wykształcenie wyższe o profilu informatycznym, znajomość zagadnień finansowych, znajomość systemu SWOP.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • umiejętności: analityczne, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, przewidywania, organizowania pracy własnej, pracy w zespole, szybkiego działania, komunikowania się, interpretacji przepisów.

Szczegółowych informacji udziela:

Dorota Luter p.o. Naczelnik Wydziału Rachunkowości i Sprawozdawczości

Biura Finansów Komendy Głównej Policji tel. 72 117 67

W przypadku zainteresowania podjęciem służby na stanowisku specjalisty oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku oraz o zakresie realizowanych czynności) należy przesłać w formie elektronicznej na adres: dorota.luter@policja.gov.pl