Specjalista i Detektyw Zarządu III CBŚP

Data publikacji: 16.11.2021

Wydział IV Zarząd III Centralnego Biura Śledczego Policji

poszukuje kandydata na stanowisko:

SPECJALISTA (w 6 gr. zaszeregowania) oraz DETEKTYW (5 grupa zaszeregowania)

których celem będzie realizowanie zadań w zakresie fizycznego zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym terroryzmu.

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie  działań realizacyjnych (zgodnie z definicją Zarządzenia Nr 26 KGP);
 • fizyczne zatrzymywanie osób podejrzewanych o terroryzm oraz osób podejrzanych o popełnienie szczególnie niebezpiecznych przestępstw.

WYMAGANIA FORMALNE:

Określone w rozporządzeniu MSWiA z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. 2007 Nr 123, poz. 857, ze zmianami).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • służba stała w Policji;
 • prawo jazdy kat. B;
 • zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • ponadprzeciętna sprawność fizyczna;
 • służba w komórkach realizacyjnych lub kontrterrorystycznych,
 • dyspozycyjność.

WARUNKI PRACY:

 • praca wykonywana okresowo w terenie;
 • obciążenie stresem;
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;
 • częste delegacje, nienormowany czas pracy, mobilność, dyspozycyjność;
 • fizyczne zwalczanie terroryzmu.

PROCES REKRUTACJI:

Oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku wraz z parametrami finansowymi) należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: marcin.glodowski@cbsp.policja.gov.pl

Test sprawności fizycznej składający się z biegu w określonym czasie (12 min) oraz ćwiczeń na siłę i wytrzymałość wykonywanych po kolei – „test 300”.

Odpowiedzi na szczegółowe pytania dot. ogłoszenia udzieli kierownik Sekcji I Zarządu III CBŚP pod nr. tel.: 603-398-688.