Aktualności

 • Doskonalenie zawodowe policjantów przewodników psów służbowych

  Data publikacji: 31.10.2013  Szkoła Policji w Katowicach

  W ramach współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach w dniu 24 października 2013 r. na terenie Szkoły Policji w Katowicach odbyło się doskonalenie zawodowe policjantów przewodników psów służbowych garnizonu śląskiego.

 • Specjalistyczny kurs z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  Data publikacji: 31.10.2013  Szkoła Policji w Katowicach

  Po raz siódmy w tym roku, 21-osobowa grupa policjantów ukończyła w Szkole Policji w Katowicach specjalistyczny kurs z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 • Szkolenie z zakresu ceremoniału policyjnego dla KGP

  Data publikacji: 30.10.2013  Warszawa

  W dniu 30 października 2013 r. odbyła się pierwsza edycja szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy Głównej Policji, dotyczącego zasad wynikających z ceremoniału policyjnego, regulaminu musztry w Policji i etykiety urzędniczej.

 • Odsłonięcie popiersia senatora Krzysztofa Kozłowskiego

  Data publikacji: 25.10.2013  

  W dniu 25 listopada 2013 r. na dziedzińcu MSW odsłonięte zostało popiersie Krzysztofa Kozłowskiego, pierwszego niekomunistycznego ministra spraw wewnętrznych.

 • Ankieta dla służb podległych MSW

  Data publikacji: 15.10.2013  KGP

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zleciło przeprowadzenie ogólnopolskiego badania dotyczącego zjawiska naruszania zasady równego traktowania w służbach podległych MSW. Celem badania jest szerokie rozpoznanie sytuacji w służbach mundurowych w zakresie równego traktowania funkcjonariuszy i pracowników w wielu obszarach społeczno - kadrowych.

Wybierz Strony