• Polska prezydencja 2011 - podziękowania od Komendanta Głównego Policji

    Data publikacji: 03.02.2012  

    Pragnę wyrazić serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom Policji zaangażowanym w proces przygotowania i obsługi pierwszej w historii Polski prezydencji w Radzie UE w II połowie 2011 roku. Zarówno w toku przygotowań do objęcia przewodnictwa, jak I jego półrocznej obsługi, musieliście Państwo wykazać się wiedzą 1 umiejętnościami związanymi z merytoryczną oraz logistyczną organizacją wielu projektów 1 inicjatyw w zakresie tego prestiżowego przedsięwzięcia.

Wybierz Strony