Aktualności

  • Dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie zadań wykraczających poza obowiązki służbowe – projekt zmian

    Data publikacji: 17.08.2011  KGP

    Do uzgodnień międzyresortowych skierowano właśnie projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe. Nowy akt prawny miałby zastąpić obowiązujące dotychczas rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2002 r.

  • Stołeczna Policja w obronie przyrody.

    Data publikacji: 12.08.2011  

    Podczas uroczystej konferencji zorganizowanej w ramach Międzynarodowego Roku Lasów Komenda Stołeczna Policji podpisała z Kampinoskim Parkiem Narodowym ramowy plan współdziałania w zakresie ochrony przyrody. Warszawskich policjantów reprezentował I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji młodszy inspektor dr Robert Bałdys.

Wybierz Strony