Aktualności

 • Nikt nie zabrał przywilejów socjalnych policjantom

  Data publikacji: 31.03.2009  KGP

  W związku z informacjami prasowymi, sugerującymi, odebranie świadczeń socjalnych policjantom natychmiast wyjaśniamy, że doniesienia te są nieprawdziwe. Komendant Główny Policji nie odebrał funkcjonariuszom żadnych świadczeń, a co za tym idzie nie wysłał jakiegokolwiek pisma, w którym miałby informować o odebraniu dopłat do wypoczynków, do dojazdów do miejsca pracy, czy też wypłat za remont mieszkań i domów. Takiej możliwości nie ma bowiem świadczenia te są zagwarantowane prawem (ustawa o Policji). Wypłaty odpraw są uzależnione od wpływu do budżetu Policji kolejnych transz dofinansowania z budżetu państwa.

 • I międzynarodowe szkolenie służb mundurowych

  Data publikacji: 26.03.2009  Racibórz

  W Raciborzu odbyło się I międzynarodowe szkolenie służb mundurowych. Zostało zorganizowane przy współpracy dwóch największych polskich organizacji skupiających służby mundurowe: IPA Polska i PZISM Polski Związek Służb Mundurowych. W szkoleniu uczestniczyło ponad 70 osób z kraju i zagranicy, prezentujących różne służby mundurowe takie jak policja, wojsko, straż graniczna, służba więzienna, straż miejska oraz renomowane firmy ochroniarskie.

 • Podwyżki dla policjantów

  Data publikacji: 13.03.2009  KGP

  W 2009 roku Policja otrzymała 438 573 tys. zł na wzrost uposażeń funkcjonariuszy, co pozwoli – po dokonaniu przeszeregowań niektórych stanowisk służbowych oraz likwidacji kategoryzacji w oddziałach prewencji Policji – na podwyżki w wysokości około 282 zł (brutto) w przeliczeniu na każdego policjanta, z wyrównaniem od 1 stycznia 2009 r. Kwota podwyżki dla konkretnego funkcjonariusza będzie zależeć m.in. od stażu służby, grupy zaszeregowania, a także od opinii przełożonego, na podstawie której podejmowane będą decyzje o przyznaniu uznaniowego dodatku służbowego.

 • Projekt zmian w emeryturach mundurowych

  Data publikacji: 06.03.2009  KGP

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawił koncepcję nowych założeń projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Projekt ten zakłada, że reforma systemu emerytalnego wejdzie w życie 1 stycznia 2010 roku.

 • Wizyta delegacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Łotwy w KGP

  Data publikacji: 05.03.2009  KGP

  W Warszawie przebywają przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Łotwy. Wizyta została zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP i odbywa się w ramach realizacji programu Komisji Europejskiej "Zapobieganie i zwalczanie przestępczości 2007". 5 marca br. delegacja z Łotwy gościła w Komendzie Głównej Policji. Strona łotewska zainteresowana jest polskim systemem wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.