Informacyjny Serwis Policyjny
 • Nowi zastępcy Komendanta Głównego Policji

  Zamieszczony 16.01.2012  

  Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki powołał, na wniosek nadinsp. Marka Działoszyńskiego, nowych zastępców Komendanta Głównego Policji. Pierwszym zastępcą, odpowiedzialnym za prewencję, będzie nadinsp. Krzysztof Gajewski, za pion kryminalny będzie odpowiadał nadinsp. Andrzej Rokita, a logistykę będzie nadzorował insp. Arkadiusz Letkiewicz.

  Czytaj całość

 • Wywiad z Komendantem Głównym Policji

  Zamieszczony 16.01.2012  K

  W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński odniósł się do wielu ważnych kwestii związanych z funkcjonowaniem Policji.

  Czytaj całość

 • Praca dla opiekunów delegacji zagranicznych podczas Euro

  Zamieszczony 13.01.2012  K

  W związku z organizacją w Polsce i na Ukrainie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej przed polską Policją stoi ogromne wyzwanie związane z zabezpieczeniem całej imprezy, jak i zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkim jej uczestnikom. Jednym z wielu zadań będzie też opieka nad przebywającymi na terenie naszego kraju zagranicznymi delegacjami policyjnymi, a także wsparcie kadrowe Milicji Ukraińskiej. By usprawnić realizację tych dwóch ostatnich zadań w Głównym Sztabie Policji KGP opracowano stosowne procedury.

  Czytaj całość

 • Projekt w sprawie zmian w zaopatrzeniu emerytalnym

  Zamieszczony 11.01.2012  K

  Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MSW opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Został on skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

  Czytaj całość

 • Nowy szef polskiej Policji

  Zamieszczony 09.01.2012  

  Nadinspektor Marek Działoszyński, były Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, został nowym Komendantem Głównym Policji. Zastąpił na tym stanowisku gen. insp. Andrzeja Matejuka. Uroczyste przekazanie obowiązków odbyło się w obecności Ministra Spraw Wewnętrznych Jacka Cichockiego.

  Czytaj całość