CEPOL: Konferencja prezydencjalna dot. zapobiegania aktom terroryzmu i ekstremizmu

Data publikacji: 04.01.2017

W ramach CEPOL organizowana jest konferencja prezydencjalna poświęcona odpowiedzi państw członkowskich UE na zjawiska związane z radykalizacją postaw prowadzącą do terroryzmu oraz zachowań ekstremistycznych (Preventing radicalisation to terrorism and violent extremism - strenghtening the member states' responce).

Szkolenie to odbędzie się na Malcie (St. Julian's) w dniach 21-23 lutego 2017 r. Grupę docelową przedsięwzięcia stanowić będą przedstawiciele państw członkowskich UE oraz państw trzecich. Uczestnicy powinni posiadać doświadczenie w zakresie jw. oraz posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. W szczególności powinny to być osoby piastujące stanowiska kierownicze na szczeblu strategiczno-decyzyjnym, osoby nadzorujące funkcjonowanie wyspecjalizowanych agencji/komórek bezpieczeństwa oraz eksperci posiadający bezpośrednie doświadczenie w zwalczaniu terroryzmu. Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1-2 osób. Delegowanie dodatkowych uczestników będzie uzależnione od zaistnienia wakatów.

Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. Jednostka macierzysta osoby delegowanej pokrywa jedynie koszty częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biuro Prewencji KGP oraz CBŚP.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 20 stycznia br. Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa Biura Prewencji lub CBŚP nie będą uwzględniane.