CEPOL: Kurs na temat współpracy policyjno-celnej

Data publikacji: 28.11.2016

W ramach CEPOL organizowany jest kurs poświęcony problematyce funkcjonowania centrów współpracy policyjno-celnej (Joint police and customs cooperation centres). Szkolenie to odbędzie się w Krakowie w dniach 17 - 20 stycznia 2017 r.

Organizatorem szkolenia będzie Szkoła Policji w Katowicach. Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą przedstawiciele służb bezpieczeństwa państw członkowskich UE oraz państw trzecich. W szczególności powinni to być przedstawiciele Policji oraz Służby Celnej, realizujący działania w ramach JPPCC. Uczestnicy powinni posiadać doświadczenie w zakresie współpracy policyjno-celnej oraz posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1-2 osób. Delegowanie dodatkowych uczestników będzie uzależnione od zaistnienia wakatów. W przypadku braku miejsc refundowanych, istnieje możliwość delegowania dodatkowych uczestników na koszt jednostki macierzystej (pod warunkiem uzyskania akceptacji ze strony managera kursu).

W przypadku uczestników refundowanych w ramach CEPOL, koszty zakwaterowania oraz wyżywienia zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów przedmiotowego szkolenia. Dodatkowo w sytuacji, gdy jednostka macierzysta osoby delegowanej znajdowałaby się w odległości, co najmniej 300 km od Krakowa, CEPOL mógłby również wykupić we własnym zakresie bilety kolejowe. Jednostka organizacyjna osoby delegowanej pokrywa jedynie koszty częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe) w oparciu o przepisy dot. delegacji krajowych oraz koszty transportu lokalnego (jeśli odległość nie przekracza 300 km).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii BK KGP. Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 7 grudnia br.

BMWP KGP