CEPOL: Kurs na temat identyfikacji ofiar pornografii dziecięcej

Data publikacji: 05.10.2016

Pod egidą CEPOL organizowany jest kurs dotyczący identyfikacji ofiar pornografii dziecięcej (Victim identification in the area of child sexual exploitation). Szkolenie to odbędzie się w Budapeszcie w dniach 28 listopada - 9 grudnia br.

Grupę docelową przedsięwzięcia stanowić będą przedstawiciele państw członkowskich UE oraz państw trzecich. Uczestnicy powinni posiadać doświadczenie w zakresie jw. oraz posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1-2 osób. Delegowanie dodatkowych uczestników będzie uzależnione od zaistnienia wakatów.

Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. Jednostka macierzysta osoby delegowanej pokrywa jedynie koszty częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii BK KGP.