Kurs na temat kierowania pracami JIT

Data publikacji: 23.09.2016

W ramach CEPOL planowany jest kurs na temat kierowania pracami wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych (JIT leadership). Szkolenie odbędzie się we Francji w dniach 20-25 listopada br.

Grupę docelową tego przedsięwzięcia stanowić będą przedstawiciele policji i prokuratury państw członkowskich UE oraz państw trzecich. Uczestnicy powinni posiadać doświadczenie w zakresie jw. oraz posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1-2 przedstawicieli. Delegowanie dodatkowych osób będzie uzależnione od zaistnienia wakatów.

Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. Jednostka macierzysta osoby delegowanej pokrywa jedynie koszty częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii CBŚP oraz BK KGP.