CEPOL: Kurs „Przestępczość finansowa” („Financial Investigations”)

Data publikacji: 09.09.2016

Sekretariat Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) ogłosił nabór kandydatów do udziału w kursie pn. „Przestępczość finansowa” („Financial Investigations”). Przedmiotowe szkolenie odbędzie się w Chorwacji (Zagrzeb) w okresie 29 listopada – 1 grudnia 2016 r.

Grupę docelową stanowić będą przedstawiciele organów egzekwowania prawa realizujący zadania związane z prowadzeniem postępowań finansowych (w szczególności na dużą skalę), z wyłączeniem przestępczości podatkowej - posługujący się językiem angielskim w mowie i piśmie w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

CEPOL pokrywa koszty przelotu, zakwaterowania, transportu lokalnego i wyżywienia, natomiast jednostka wysyłająca ponosi wydatki w zakresie tzw. częściowej diety żywieniowej. Każde państwo może delegować jednego uczestnika oraz wskazać kandydaturę rezerwową.

Dobór uczestników na szkolenie pozostaje w gestii BK KGP i CBŚP.