CEPOL: Kursy dotyczące misji pokojowych UE w kontekście reform sektora bezpieczeństwa oraz współpracy w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE

Data publikacji: 09.09.2016

W ramach CEPOL planowane są dwa kursy dotyczące problematyki misji pokojowych w kontekście reform sektora bezpieczeństwa oraz współpracy w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE.
W obu przypadkach każde z państw członkowskich UE ma możliwość delegowania 1-2 osób (w zależności od liczby wakatów), a wszystkie koszty związane z delegowaniem (zakwaterowanie, wyżywienie, przelot, transport lokalny) będą sfinansowane przez organizatora bądź też bezpośrednio przez Sekretariat CEPOL. Jednostka wysyłająca okrywa jedynie koszty częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).
 
Oba kursy odbędą się we Włoszech (Vicenza) w centrum kształcenia funkcjonariuszy uczestniczących w misjach pokojowych/stablilizacyjnych.

Pierwszy z  kursów odbędzie się w dniach 7-9 listopada br.
Zakres tematyczny szkolenia dotyczy instytucji, struktur oraz współpracy w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE. Przedmiotem szkolenia będzie omówienie założeń wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, instytucji i mechanizmów decyzyjnych z tym związanych, jak również ich przełożenie na realizację misji pokojowych/stabilizacyjnych UE. W roli podmiotów wspierających wystąpią EEAS, Europol, Frontex oraz ESDC.

Drugi kurs odbędzie się w dniach 9-11 listopada br.
Zakres tematyczny to reformy w sektorze bezpieczeństwa (Security sector reform). Przedmiotem szkolenia będzie omówienie ogólnych koncepcji dototyczących reform w sektorze bezpieczeństwa oraz ich wykorzystania na potrzeby planowania i realizacji misji pokojowych/stabilizacyjnych UE, jak również wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie. Podmiotami wspierającymi organizację kursu będą EEAS oraz ESDC.

W obu przypadkach grupa docelowa jest taka sama, stanowią ją funkcjonariusze służb bezpieczeństwa państw członkowskich uczestniczący w misjach pokojowych/stabilizacyjnych UE. Organizatorzy sugerują również, że ta sama osoba może uczestniczyć w obu kursach, ponieważ są one organizowane bezpośrednio po sobie (pierwszy kurs kończy się o godz. 14.00 w dniu 9 listopada, drugi kurs zaczyna się o godz. 14.00 w tym samym dniu)..

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii WKWP BMWP KGP. Zainteresowane jednostki proszone są o formalne zgłoszenie przedstawicieli. Pismo przewodnie należy kierować na adres Zastępcy Dyrektora BMWP podinsp. Irminy Gołębiewskiej (w piśmie należy podać imię, nazwisko, dane kontaktowe, stopień oraz stanowisko zgłaszanej osoby).

Z uwagi na termin zgłoszenia, odpowiedzi należy udzielić do 20 września br.

Zapytania w przedmiotowej sprawie należy kierować do krajowego punktu kontaktowego ds. CEPOL. Osobą odpowiedzialną z ramienia WKWP jest pani Anna Grunt, st. specjalista WKWP BMWP KGP, nr tel. 150-57.