CEPOL: Kurs dototyczący współpracy w ramach ATLAS

Data publikacji: 08.09.2016

Pod egidą CEPOL planowany jest kurs dot. współpracy w ramach ATLAS (tłum. z jęz. ang. ATLAS network - special intervention units). Ww. szkolenie odbędzie się w Paryżu w dniach 21-25 listopada br.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą przedstawiciele państw członkowskich UE oraz państw trzecich. Uczestnicy powinni posiadać kilkuletnie doświadczenie w zakresie jw. oraz posługiwać się językiem ang. w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. W szczeólności powinni to być przedstawiciele kadry kierowniczej nadzorującej jednostki specjalne. Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1-2 osób. Delegowanie dodatkowych uczestników będzie uzależnione od zaistnienia wakatów.

Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. Jednostka macierzysta osoby delegowanej pokrywa jedynie koszty częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii BOA KGP.