CEPOL: Kurs dotyczący zwalczania przemytu dóbr i ochrony własności intelektualnej

Data publikacji: 30.08.2016

W ramach CEPOL planowany jest kurs dot. zwalczania przemytu dóbr i ochrony własności intelektualnej (Counterfeiting of goods and intellectual property). Szkolenie odbędzie się w Paryżu w dniach 24-28 października br.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą przedstawiciele państw członkowskich UE oraz państw trzecich. Uczestnicy powinni posiadać kilkuletnie doświadczenie w zakresie jw. oraz posługiwać się językiem ang. w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1-2 przedstawicieli. Delegowanie dodatkowych osób będzie uzależnione od zaistnienia wakatów.

Koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. Jednostka macierzysta osoby delegowanej pokrywa jedynie koszty częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii BK KGP.