CEPOL: Kurs dotyczący zwalczania przemytu przy użyciu kontenerowców

Data publikacji: 30.08.2016

W ramach CEPOL planowany jest kurs dot. zwalczania przemytu przy użyciu kontenerowców (Trafficking in container shipments). Szkolenie odbędzie się w Rotterdamie w dniach 31 października - 3 listopada br.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą przedstawiciele państw członkowskich UE oraz państw trzecich. Uczestnicy powinni posiadać kilkuletnie doświadczenie w zakresie jw. oraz posługiwać się językiem ang. w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1-2 przedstawicieli. Delegowanie dodatkowych osób będzie uzależnione od zaistnienia wakatów.

Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. Jednostka macierzysta osoby delegowanej pokrywa jedynie koszty częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii BK KGP.