CEPOL: kurs dotyczący odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstwa

Data publikacji: 01.08.2016

W ramach CEPOL planowany jest kurs dot. odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstwa (tłum. z jęz. ang. Assets recovery). Ww. szkolenie odbędzie się w Katowicach w dniach 20-23 września br. Jego organizatorem będzie SP w Katowicach we współpracy z BK KGP.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą przedstawiciele państw członkowskich UE oraz państw trzecich. Uczestnicy powinni posiadać kilkuletnie doświadczenie w zakresie jw. oraz posługiwać się językiem ang. w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1-2 przedstawicieli. Delegowanie dodatkowych osób będzie uzależnione od zaistnienia wakatów.

Koszty zakwaterowania oraz wyżywienia zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Jednostka macierzysta osoby delegowanej pokrywa jedynie koszty częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii BK KGP.