CEPOL: kurs dot. zwalczania nielegalnego obrotu bronią palną w państwach bałkańskich

Data publikacji: 23.06.2016

W ramach Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL) planowany jest kurs dot. zwalczania nielegalnego obrotu bronią palną w państwach bałkańskich (tłum. z jęz. ang. Firearms - Western Balkans). Szkolenie to odbędzie się w Zagrzebiu w dniach 13-16 września br.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą przedstawiciele służb bezpieczeństwa państw członkowskich UE oraz państw trzecich. Uczestnicy powinni posiadać doświadczenie w zakresie jw., posiadać certyfikat bezpieczeństwa oraz posługiwać się językiem ang. w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1-2 przedstawicieli.

Delegowanie dodatkowych osób będzie uzależnione od zaistnienia wakatów.

Koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów przedmiotowego szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. Jednostka macierzysta osoby delegowanej pokrywa jedynie koszty częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Centralnego Biura Śledczego Policji oraz BWM KG SG.