Oferta szkoleniowa CEPOL - seminaria internetowe (webinar)

Data publikacji: 25.11.2021

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w seminarium internetowym (webinar) organizowanym w ramach Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania CEPOL.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy mieć dostęp do komputera bez ograniczeń administratora (ponieważ automatycznie ściąga się niewielki program), dostęp do internetu, głośników oraz mikrofonu (niezbędny wyłącznie w przypadku konieczności zadawania pytań). Szkolenia są prowadzone w języku angielskim.
 

 • Priorytety UE w kwestii zwalczania poważnej i zorganizowanej przestępczości w kontekście EMPACT 2022-2025 (ang. EU’s priorities for the fight against serious and organised crime for EMPACT 2022-2025)
  data szkolenia: 29.11.2021 r., godz. 14.00
  rejestracja
   
 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w kontekście prania brudnych pieniędzy - (ang. An added value in fighting serious crimes: A step by step approach towards a money laundering conviction without proving the underlying predicate offence)
  data szkolenia: 30.11.2021 r., godz. 10.00
  rejestracja
   
 • Wymiana informacji zwłaszcza w kontekście systemu ECRIS - (ang. ECRIS-TCN Awareness)
  data szkolenia: 1.12.2021 r., godz. 9.30
  rejestracja
   
 • Zwalczanie przestępczości narkotykowej w kontekście Afganistanu - (ang. Implications of recent developments in Afghanistan on drug markets)
  data szkolenia: 1.12.2021 r., godz. 13.30
  rejestracja
   
 • SIS Recast: Return alerts (Article 3 of Regulation 2018/1860)
  data szkolenia: 3.12.2021 r., godz. 10.00
  rejestracja
   
 • Internet przedmiotów – (ang. Internet of Things)
  data szkolenia: 7.12.2021 r., godz. 10.00
  rejestracja
   
 • Rola służb porządku publicznego w gwarantowaniu praw podstawowych – (ang. Role of law enforcement in guaranteeing fundamental rights)
  data szkolenia: 14.12.2021 r., godz. 10.00
  rejestracja
   
 • Oszustwa tytoniowe – (ang. Tobacco Fraud)
  data szkolenia: 15.12.2021 r., godz. 10.00
  rejestracja