Oferta szkoleniowa CEPOL - seminaria internetowe (webinar)

Data publikacji: 06.06.2024

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w seminarium internetowym (webinar) organizowanym w ramach Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania CEPOL.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy mieć dostęp do komputera bez ograniczeń administratora (ponieważ automatycznie ściąga się niewielki program), dostęp do internetu, głośników oraz mikrofonu (niezbędny wyłącznie w przypadku konieczności zadawania pytań). Szkolenia są prowadzone w języku angielskim.

 • Program Jednolitego Rynku mającego na celu podniesienia świadomości krajowych organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ang. Single Market Programme to enhance the awareness of non-competition national enforcers)
  data szkolenia: 6.06.2024 r., godz. 10.00
  rejestracja
 • Zwalczanie przestępczości poprzez projektowanie bezpiecznych przestrzeni (ang. Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED))
  data szkolenia: 11.06.2024 r., godz. 11.00
  rejestracja
 • Metody prowadzenia szkoleń online (ang. Online training methodologies)
  data szkolenia: 12.06.2024 r., godz. 14.00
  rejestracja
 • Zwalczanie nielegalnego handlu roślinami (ang. Fighting illegal flora trade)
  data szkolenia: 14.06.2024 r., godz., 10.00
  rejestracja
 • Analiza kryminalna (ang. Criminal analysis – the STALITA tool)
  data szkolenia: 16.06.2024 r., godz. 10.00
  rejestracja
 • Rola EUROPOLU w wymianie informacji dotyczących przestępstw związanych z bronią palną (ang. EUROPOL's role in exchanging information concerning firearms-related crime)
  data szkolenia: 19.06.2024 r., godz. 10.00
  rejestracja
 • Międzynarodowa współpraca w aspekcie taktyki (ang. International aspect of the use of special tactics, initiatives and practices)
  data szkolenia: 21.06.2024 r., godz. 10.00
  rejestracja

 • Profilowanie sprawców przestępstw w kontekście przestrzegania praw podstawowych (ang. Lawful and unlawful profiling - police stops and predictive policing)
  data szkolenia: 21.06.2024 r., godz. 14.00
  rejestracja

Osoby, które dotychczas nie brały udziału w webinarach CEPOL (za pośrednictwem platformy LEEd) proszone są o odpowiednio wczesną rejestrację na stronie internetowej CEPOL (https://leed.cepol.europa.eu). Ze względów formalnych uprzejmie prosimy, aby dokonywać rejestracji przy użyciu służbowych adresów mailowych. Ponadto z przyczyn technicznych rejestracji należy dokonywać z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Jednocześnie informujemy, iż większość webinarów jest rejestrowana i istnieje możliwość ich późniejszego odtworzenia na platformie LEEd.

Pliki do pobrania