Szkolenie CEPOL dla ekspertów w zakresie zwalczania przestępstw z nienawiści

Data publikacji: 27.04.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania przestępstw z nienawiści, pn. "Hate Crimes". Szkolenie odbędzie się w Chorwacji (Zagrzeb), w dniach 2 – 5 lipca 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze egzekwowania prawa, wykładowcy oraz analitycy zaangażowani w zwalczanie przestępstw z nienawiści, zwłaszcza w kontekście wzmacniania współpracy międzynarodowej i wypracowywania nowych metod. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim  w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. 

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 3 kandydatów. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP, Biura Prewencji KGP oraz Szkół Policji. 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 11 maja 2018 r. 

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP, BP KGP oraz Szkół Policji nie będą uwzględniane.