CEPOL: Zaproszenie na konferencję online “Policing the Pandemic”

Data publikacji: 16.06.2020

W ramach CEPOL zorganizowana zostanie konferencja online poświęcona problematyce funkcjonowania Policji w dobie pandemii COVID-19.

Przedmiotowe przedsięwzięcie odbędzie się 25 czerwca br. w godz. 11.00 - 16.30. Współorganizatorami ww. konferencji będą CEPOL we współpracy z chorwacką prezydencją. Celem realizacji ww. inicjatywy jest wymiana doświadczeń oraz wypracowanie platform współpracy służb bezpieczeństwa i porządku publicznego w dobie pandemii. Przewiduje się również omówienie bieżących trendów oraz poruszenie kwestii przemian społecznych zachodzących w państwach członkowskich UE podczas pandemii. 

Grupę docelową stanowić będą przede wszystkim przedstawiciele Policji oraz pozostałych służb bezpieczeństwa i porządku publicznego państw członkowskich UE, jak również przedstawiciele Komisji Europejskiej i agencji UE funkcjonujących w obszarze JHA. Do udziału w ww. przedsięwzięciu w szczególności zaprasza się kadrę strategiczno-decyzyjną.

Po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem strony internetowej CEPOL niezbędne będzie również przesłanie dodatkowego formularza aplikacyjnego (CEPOL zwróci się w tej sprawie indywidualnie do każdego z uczestników). Szczegółowe informacje dot. ww. przedsięwzięcia można uzyskać, kontaktując się z CEPOLem za pośrednictwem następującego adresu mailowego: conference@cepol.europa.eu.

(JHA — Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych)

rejestracja►

(BMWP KGP)