Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości

Data publikacji: 04.03.2020

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości, pn. „Conducting Forensic Searches in various IT devices”.

 Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 25 – 29 maja 2020 r. Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą technicy kryminalistyki oraz informatycy śledczy ze znaczącym doświadczeniem w dziedzinie urządzeń komputerowych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową.

Koszty przelotu, zakwaterowania oraz wyżywienia przedstawicieli zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów. Rezerwacji biletów lotniczych dokona we własnym zakresie Sekretariat CEPOL. Jednostka macierzysta pokrywa koszty częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe) oraz transportu lokalnego.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 20 marca 2020 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: CBSP, CLKP oraz BdWzC KGP nie będą uwzględniane.