Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie oceny misji ewaluacyjnej SIS/SIRENE

Data publikacji: 28.02.2020

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie oceny misji ewaluacyjnej SIS/SIRENE pn. „SCHENGEN EVALUATION – SIS II and SIRENE”

Szkolenie odbędzie się na Litwie (Wilno) w dniach 11 – 15 maja 2020 r. Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci posiadający wiedzę teoretyczną i operacyjną w dziedzinie SIS / SIRENE, a także eksperci techniczni, biorący udział w misjach ewaluacyjnych Schengen w obszarze SIS / SIRENE. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową.

Koszty przelotu, zakwaterowania, transportu lokalnego oraz wyżywienia przedstawicieli zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów. Rezerwacji biletów lotniczych dokona we własnym zakresie Sekretariat CEPOL. Jednostka macierzysta pokrywa koszty częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe). 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP, Biura Łączności i Informatyki KGP oraz Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 16 marca 2020 r.