Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów z zakresu zwalczania finansowania terroryzmu

Zamieszczony Data publikacji 14.02.2020
W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów z zakresu zwalczania finansowania terroryzmu pn. „Countering financing of terrorism”.

Szkolenie odbędzie się we Włoszech (Rzym) w dniach 21 – 24 kwietnia 2020 r. Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci w zakresie wykrywania oraz zwalczania aktualnych zagrożeń terrorystycznych, a także aspektów finansowych tego procederu. Szkolenie skierowane jest do funkcjonariuszy egzekwowania prawa, prokuratorów oraz sędziów. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową.

Koszty przelotu, zakwaterowania oraz wyżywienia przedstawicieli zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów. Rezerwacji biletów lotniczych dokona we własnym zakresie Sekretariat CEPOL. Jednostka macierzysta pokrywa koszty częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe) oraz transportu lokalnego.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 21 lutego 2020 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa CBŚP nie będą uwzględniane.

 
Tagi:
powrót
drukuj